MB, DEN NYESTE KNUSEREN SOM KAN KOBLES TIL HVILKEN SOM HELST GRAVEMASKIN, LASTER OG KOMPAKTLASTER

 

Den første i sitt slag på markedet,

 Knuserskuffen MB er et redskap som fungerer ved å utnytte hydraulikken på de operative maskinene den blir montert

Den har mange BRUKSOMRÅDER: fra riving til generell bygningsarbeid,

fra sanering av tidligere by-industriområder til behandling av materiale fra utgravninger,

fra anleggsbransjen til veiarbeid, fra steinbrudd til gruver, fra miljømessig sanering til bruk på fjellgrunn.


KNUSERSKUFFEN MB
LAGD FOR KNUSING OG GJENBRUK AV MATERIALET DIREKTE
PÅ BYGGEPLASSEN

ANVENDELIG
Det største utvalget i verden, i stadig utvikling og anvendelig på enhver driftsmaskin fra 3 tonn og oppover

BRUKERVENNLIG
Rask og praktisk som tilleggsutstyr, men er samtidig sterk som en vanlig maskin

KOSTNAD
Gjør det mulig å unngå leiekostnader ved å tilpasse investeringene til de spesifikke behovene til ethvert foretak

PRAKTISK
Spesielt letthåndterlig, den tilpasser seg lett både større og mindre byggeplasser innen enhver kategori (bygging, gjenvinning, riving, graving, ...)

ENKELT
Reduserer bruken av mekaniske hjelpemidler og antall arbeidere

GJENBRUK
Gjør det mulig å gjenbruke rivingsmateriale direkte på stedet, begrense transportkostnadene og fjerne problemet med nedbryting av materiale på søppelfyllingen

BÆREKRAFT
Tillater resirkulering med hensyn til miljøet og  omgivelsene og samtidig besparelser  ved gjenbruk av materiale som skal nedbrytes

HAR DU EN LASTER, EN KOMPAKTLASTER ELLER EN TRAKTORGRAVER? GJØR DEN OM TIL EN SKIKKELIG KNUSER MED SIKTESKUFFEN MB-L!!

THE CRUSHING TEST! FINN UT HVOR LETT DET ER Å KNUSE MED MB!


MBs SIKTESKUFFE
GJØR DET MULIG Å SIKTE MATERIALET, OGSÅ FUKTIG, DIREKTE PÅ STEDET!

PÅLITELIGE
utstyrt med en eksklusiv mekanisme som blokkerer påkjenningene og øker lastekapasiteten

ANVENDELIGE
takket være skuffene som er av utskiftbare modulære paneler, egnet for alle typer sortering

INNOVERENDE
øker produksjonenen med 30% takket være et intermitterende system, tilgjengelig på enkelte modeller

PRESTERENDE
takket være den eksklusive koniske formen på skuffen utarbeidet for å øke produksjonen, uten rester

ENKLE
lette å installere og bruke og for noen modeller av utvalget er det ikke nødvendig med dreneringsrør

 

 

NYHET!
MB-LS140, SIKTESKUFFEN FOR LASTERE, KOMPAKTLASTERE OG TRAKTORGRAVERE

#MB: SIKTESKUFFEN MED 6 TRINN


ROTERENDE GRIPETANG MB-G
FOR SORTERING OG HÅNDTERING AV RIVINGSMATERIALE

VIPPING AV DREIESKIVEN
for å gjøre bruksoperasjonene lettere

ROTERING 360° I BEGGE RETNINGER
for å kunne gi bedre presisjon og sikkerhet ved håndteringsoperasjonene

KOMPAKTE KLØR
for en bedre balansering av håndteringsoperasjonene

UTSKIFTBARE SKJÆR I HARDOX
som kan snus og rotere 180°

STILLE
takket være en spesiell gummi som gjør det mulig å absorbere bråket i åpningen for arbeid på byggeplasser i byen og om natten

ENKEL, RASK OG SIKKER SMØRING

MB-G AT WORK!


TILLEGGSUTSYR MB
FREMMER OG FORSTERKER MB-MASKINENES YTELSER

TAR UT JERNET

TAR UT JERNET

SPRAYSETT

SPRAYSETT

HURTIGFESTE MB-A

HURTIGFESTE MB-A

Se www.mbcrusher.com og få innblikk i MBs verden!

Internet nettside MB

Kontakt oss

Sett forsiktig feltet selskap! Sett forsiktig feltet etternavn Sett forsiktig feltet fornavn Sett forsiktig adressefeltet! Sett forsiktig feltet byen! Velge nøye feltet nasjon! Advarsel oppgi et telefonnummer! Advarsel inn en e-postadresse!
Sett forsiktig feltet melding!
Forsiktighet er nødvendig å samtykke til data!